Webmast.pl

Strona główna > Case Study > 25-krotny zwrot kosztów reklamy na Facebooku

25-krotny zwrot kosztów reklamy na Facebooku

Kampania reklamowa dla salonu urody przyniosła 25-krotny zwrot kosztów poniesionych na reklamę na Facebooku usług związanych z depilacją laserową skierowaną do kobiet w wieku 25-55 lat z najbliższej okolicy salonu.

Screen kampanii na Facebooku dla reklamy promującej zapisy na usługę depilacji laserowej w salonie urody.
Screen z kampanii reklamowej na Facebooku dla salonu urody.

Podstawowe informacje:

Efekty kampanii:

Realizacja kampanii reklamowej

Na potrzeby kampanii reklamowej przygotowaliśmy mini bota, który pozwalał zainteresowanym osobom na rozpoczęcie wiadomości bezpośrednio z poziomu reklamy na Facebooku poprzez kliknięcie przycisku “Wyślij Wiadomość” i uzyskanie najważniejszych informacji.

To znacząco ograniczało konieczność angażowania osób w odpowiadanie na podstawowe pytania potencjalnych klientów.

Kluczowymi elementami w kierowaniu reklamy była lokalizacja, wykorzystanie dotychczasowych danych na temat osób korzystających z usług oraz ograniczenia wiekowe i wybranie odpowiednich zachowań jak np. użytkownicy określonych urządzeń. Istotnym czynnikiem były również wykluczenia osób, które skorzystały z depilacji laserowej w ostatnich kilku miesiącach.

W kreacji reklamowej skupiliśmy się na najważniejszych elementach wyróżniających zabieg depilacji na tle konkurencji.

01. Opracowanie wytycznych

Standardowo na początku wraz z klientem opracowaliśmy wytyczne dla kampanii, określiliśmy KPI, grupę odbiorców i przygotowaliśmy wstępny szkic kampanii reklamowej.

02. Przygotowanie kampanii reklamowej

Na podstawie zebranych danych i wytycznych zajeliśmy się przygotowaniem i uruchomieniem kampanii reklamowej na Facebooku.

03. Test A/B

Przeprowadziliśmy testy różnych grup odbiorców, sposobów optymalizacji i kreacji reklamowych, aby móc wytypować te o najwyższym współczynniku konwersji.

04. Analiza wyników kampanii

Testy A/B dostarczyły nam cennych informacji odnośnie najlepszej grupy odbiorców i typów kreacji reklamowych.

05. Korekta ustawień

Przez cały okres trwania kampanii reklamowej wprowadzaliśmy niezbędne zmiany w ustawieniach kampanii reklamowej.

06. Wynik

Ostateczne wyniki kampanii reklamowej przyniosły zaskakujące wyniki, dzięki czemu mogliśmy z powodzeniem kontynuować kampanię reklamową.

Menu